Jawaban

Andharna Kang Diarani Wara Wara

Apakah kamu sedang mencari andharna kang diarani wara wara, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai andharna kang diarani wara wara. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

kang diarani mitra tutur lengkap

andharna Kang diarani wara wara!​

Pertanyaan: andharna Kang diarani wara wara!​

Jawaban:

bahasa luar kota bikin jadi jawaban terbaik pliss pliss pliss pliss

1.Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….2.

Pertanyaan: 1.Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….
2. Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …

 • Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani iklan.
 • Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani sayembara.

Pembahasan

Wara-wara iku pocapan utawa tulisan sing isi aweh weruh arupa pangumuman marang uwong akeh (Wara-wara adalah ucapan atau tulisan yang isinya berupa pengumuman yang ditujukan kepada khalayak banyak).

Jenis wara-wara (pengumuman) dalam jawa dibagi menjadi 10, yaiku:

 • Woro woro peraturan/laporan.
 • Woro woro Peratelan.
 • Woro woro Sedarhan.
 • Woro woro Iber iber/plakat lebaran.
 • Woro woro abem trampil.
 • Woro woro Pateribaya/sayembara.
 • Woro woro Layu/keseripahan.
 • Woro woro Sandi/hiburan.
 • Woro woro Komersial/iklan.
 • Woro woro Tanggap warso

Berikut contoh woro-woro Tanggap Warso

Katujukaken kanggesedaya warga ing Desa Bojong, Kecamatan Jonggolsari, KabupatenTegal. Gegayutan kalihan Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kaping 68 tahun. Kita badhe ngawontenaken maneka warnakagiatan, inggih menika:

 • Lomba kebersihan lingkungan antar Dukuh se- Bojong.
 • Lomba kesenian tradisional Antar Dukuhse- Bojong, kangge Bapak – Bapak.
 • Lomba balap karung lan neker kangge lare-lare.
 • Lomba futsal kangge Ibu-Ibu.

Lomba badhe katindakaken :

Dinten , tanggal : Minggu, tanggal 18Agustus 2013

Wanci : 09.00 – 15.00

Mapan : Balai Desa Bojong Mekaten menggah

Wara-wara saking Panitia Lomba Kamerdikan. Mugi-mugi kawigatosan dumatengsedaya

Warga Bojong kecamatan Jonggolsari. Nuwun.

Bojong, 10 Agustus 2013

Pelajari lebih lanjut

 • Materi tentang pengertian wara-wara https://brainly.co.id/tugas/1677867
 • Materi tentang layang https://brainly.co.id/tugas/854393
 • Materi tentang warta https://brainly.co.id/tugas/1097901

Detail Jawaban

Kelas: 2 SMP

Mapel: Bahasa Jawa

Bab: 4_Layang, Wara-wara.

Kode: 8.2.4

#AyoBelajar#SPJ5

apa kang di arani wara wara? apa bae kang perlu

Pertanyaan: apa kang di arani wara wara?
apa bae kang perlu digateake supaya wara wara entuk kawigaten?

wara wara pada karo pengumuman supaya entuk kawigaten isi nya hrus menarik lan heboh

Wara wara kang surasane bela sungkawa diarani

Pertanyaan: Wara wara kang surasane bela sungkawa diarani

Jawaban:

Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani “LELAYU”

semoga membantu^^

1. apa kang diarani nyemak intensip?2.andharna kang diarani wara-wara!3.sapa bae

Pertanyaan: 1. apa kang diarani nyemak intensip?
2.andharna kang diarani wara-wara!
3.sapa bae sing ngedegake perkumpulan indishe partij?

mohon dijawab ya kakk​

Jawaban:

1.nyemak intensif yaiku kegiyatan nyemak sing dilakoni kanthi tumenen lain konsentrasi ing dhuwur.

2.wara wara pada karo pengumuman supaya entuk kawigaten isi nya hrus menarik lan heboh

3.tiga serangkai Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangkusumo

Apa kang diarani wara-wara lelayu iku?

Pertanyaan: Apa kang diarani wara-wara lelayu iku?

Jawaban:

pengumuman ttng orng meninggal

tinggal nnt diatur kata2ny

Wara wara kang suarane bela sungkawa diarani

Pertanyaan: Wara wara kang suarane bela sungkawa diarani

jawabannya adalah lelayu

maaf kalau salah

Opo kang di arani wara wara lesan

Pertanyaan: Opo kang di arani wara wara lesan

yaiku pengumuman sing disampeke secara lesan (ucapan langsung)

pengumuman sing langsung diuacapaken

andharna apa kang diarani pewara lan pidato. penting tolong

Pertanyaan: andharna apa kang diarani pewara lan pidato.
penting tolong

ngomong opo pakai bhs indonesia aja

Wara-wara kang surasane andon kaprigelan diarani ….

Pertanyaan: Wara-wara kang surasane andon kaprigelan diarani ….

Jawaban:

rawa rawa seram sekali papanya dipukul pukuli

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *