Jawaban

Buku Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Pdf

Apakah kamu sedang mencari buku bahasa sunda kelas 11 kurikulum 2013 revisi 2017 pdf, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai buku bahasa sunda kelas 11 kurikulum 2013 revisi 2017 pdf. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

buku bahasa sunda kelas  kurikulum  revisi  semester  buku

yg punya jawaban nya bantu tolong:(Buku paket" Penggelar Basa Sunda"kurikulum

Pertanyaan: yg punya jawaban nya bantu tolong:(

Buku paket” Penggelar Basa Sunda”
kurikulum 2013 revisi 2017. kelas 1 SMA​

Jawaban:

1. Kamana lalampahan manéhna? Daérah mana waé nu didatangan?

Jawab: Ka luar nagri, daérah nu didatanganana nyaéta Arch de Triomphe, La Defense, Paris.

2. Naon sabana manéhna bisa lalampahan ka Paris?

Jawab: Sabab batur saimah kos nu keur sakola tingkat master di Universiteit Leiden, taun kamari nganjang ka Paris.

3. Kumaha kaayaan kota Paris nu dicaritakeun ku manéhna?

Jawab: Gigireun jalan deukeut munara Eiffel aya walungan Seine nu meulah kota Paris Malah aya pangkalan parahu turis ‘vedettes de paris pikeun turis lalayaran diéta walungan. Parahu turis mah dingding sakuliringna kaca, di dék aya korsi ngajajar: Dina parahu aya informasi ku basa Inggris ngeunaan tiap gedong penting antik sii walungan Seine jeung jambatan nu kaliwatan. Di antarana baé aya jambatan nu dilandih jambatan présiden Cenah sabab éta jambatan ngahubungkeun kantor présidén jeung perdana menteri Terus aya museum D’Orsay, nu ngoléksi seni lukis moderen, terus gedong parlemén. Ogé aya kasebut ‘imah pangleutikna’ di Paris, mangrupa flat tilu lantéy nu legana sigana ukur tilu méteran, diapit ku apartemen. Ieu imah kungsi dicicingan ku Albert Camus, pangarang Perancis kasohor.

4. Naon bédana cara tumpak beus di Paris jeung diurang?

Jawab: Bédana nyaéta lamun di Paris mah kudu maké tikét, lamun di urang mah kadang tara maké tikét.

5. Naon waé nu aya di Pompidou Center?

Jawab: Aya karya seni jeung desain moderén jeung kontémporér. Di handapeun wangunan aya éskalator nu ngangkut nu datang nepi ka lantéy pangluhurna.

Pedaran

Laporan lalampahan nyaéta tulisan nu nyaritakeun kaayaan jeung kajadian nu kaalaman dina hiji lalampahan. Nurutkeun eusina, aya sababaraha rupa laporan lalampahan, diantarana:

1. Ngalalana,

2. Lalampahan wisata/hiburan,

3. Lalampahan kadinesan,

4. Anjang-anjang kaduduluran, atawa

5. Pangalaman anéh, langka, pikaseurieun.

────────────────────────

Détail Jawaban:

  • Mapél: Basa Sunda
  • Kelas: 10
  • Bab: Bab 3 – Laporan Lalampahan
  • Kodeu katégorisasi: 10.13.3

Kecap konci: lalampahan

#DiajarKuy

Tolong bantu jawab buku paket bahasa ingris kelas 8 kurikulum

Pertanyaan: Tolong bantu jawab buku paket bahasa ingris kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017 halaman 104

Place : in the class

Person(s): shinta

Activities: keeping the table

Place : in the my house

Person(s): i

Activities: cleaning the window

Place : in the canteen

Person(s): herry

Activities: buy some food

Place : in the bedroom

Person(s): gwen

Activities: sleeping

Place : In their class

Person(s): the student

Activities: study indonesian

Place : in the bedroom

Person(s): the baby

Activities: crying

Place : in the class

Person(s): they

Activities: talking about festival

Place : in the garden

Person(s): lala

Activities: meeting her old friend

kunci jawaban Simpay Basa Sunda kelas 8 halaman 11-12 kurikulum

Pertanyaan: kunci jawaban Simpay Basa Sunda kelas 8 halaman 11-12 kurikulum 2013 revisi 2017​

Jawaban:

tunggu saya pikir dlu ya.

#askTugas 1 Bahasa Indonesia hal 121 kelas 11 kurikulum 2013

Pertanyaan: #ask
Tugas 1 Bahasa Indonesia hal 121 kelas 11 kurikulum 2013 revisi 2017
makasih sebelumnya

Jawaban:

1a) Unsur yang dominan dalam cuplikancerita tersebut adalah penokohan.Karena, menunjukkan sifat para tokohseperti, penurun, pendiam.

b)unsur yang dominan dalam cuplikancerita tersebut adalah latar, karenamenunjukkan tempat dan suasana yaitudikamar dan gelap.

terjemahan buku paket bahasa inggris bab 11 dan 12 revisi

Pertanyaan: terjemahan buku paket bahasa inggris bab 11 dan 12 revisi 2017 kurikulum 2013

English book chapter eleven and twelve revision 2017 curriculum two thousand thirteen

Jawaban buku bahasa indonesia semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017

Pertanyaan: Jawaban buku bahasa indonesia semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017 halaman 66

Jawaban:

foto dulu baru bisa dijawab

tolong potokan buku bahasa inggris kls 7 kurikulum 2013 edisi

Pertanyaan: tolong potokan buku bahasa inggris kls 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017

Bukunya seperti ini ya…

Apakah bukunya seperti ini?

jawaban halaman 21-25 buku bahasa indonesia kelas 7 kurikulum 2013

Pertanyaan: jawaban halaman 21-25 buku bahasa indonesia kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017

Jawaban:

Pertanyaan

Apakah pernyataan umumnya sudah jelas mengklasifikasikan Venus?

Jawaban: Ya, sudah jelas

Kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Berikan contoh!

Jawaban: planet, mengedari, berotasi, petir

Kata apa yang menggambarkan proses dan aksi?

Jawaban:

Kata yang menggambarkan proses: mengedari

Kata yang menggambarkan aksi: berotasi

Perhatikan cara mengurutkan gambaran tentang Venus! Sudah baik menurutmu?

Jika urutan penggambarannya belum baik, apa saranmu?

Jawaban: Belum baik. Sebaiknya, warna langit Venus disajikan setelah warna planet tersebut, baru disusul dengan lokasi dan periode rotasi serta revolusi planet Venus berikut kondisi geografisnya.

Semoga membantu, maaf jika ada kesalahan:)

Buku IPA Kurikulum 2013 revisi 2017 Kelas 9 halaman 245

Pertanyaan: Buku IPA Kurikulum 2013 revisi 2017 Kelas 9 halaman 245 no. 5

a. 9 dan 6 di paralel

1/Rp = 1/9+1/6= 5/18

Rp = 18/5 = 3,6 ohm

Hambatan pengganti Rt

Rt = Rp + 1 = 4,6 ohm

b. Arus total

I = V/(Rt + r) = 10/( 4,6 + 0,4 )

I = 10/5 = 2 A

c. Tegangan di paralel 6 dan 9 ohm

Vp = I.Rp = 2. 3,6 = 7,2 v

Arus di 9 ohm

I₉ = Vp/9 = 7,2/9 = 0,8 A

d. Arus di 6 ohm

I₆ = Vp/6 = 7,2/6 = 1,2 A

e. Arus di 1 ohm = arus total I

I₁ = I = 2 A

f. V₉ = Vp = 7,2 v

g. V₆ = Vp = 7,2 v

h. V₁ = I₁ . 1 Ω

V₁ = 2 . 1 = 2 v

bantu jwb kk bahasa sunda kelas 3 kurikulum 2013 revisi

Pertanyaan: bantu jwb kk
bahasa sunda kelas 3 kurikulum 2013 revisi 2017​

Jawaban:

Aya dulur di Pamanukan can kungsi Dianjangan

Cicing > Dicicingan

imah nu anyar teh can Dicicingan ku nu bogana

keureut > Dikeureutan

tahu teh keur Dikeureutan ku teteh di dapur

Seukeut > Diseukeutan

patlotbteh keur Diseukeutan ku Dadan

beresih > Diberesihan

lauk teh keur Diberesihan ku bibi

semoga membantu^_^

#JADIKAN JAWABAN TERBAIK

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *